Aanbidding en het Avondmaal

Aanbidding en het Avondmaal

Enkele uitzonderingen daar gelaten, maar op de eerste zondag van de maand vieren wij als gemeente met elkaar het Heilig Avondmaal.

We zien dit als een belangrijk deel van gemeente zijn, waarom we dat zijn en hoe we dat zijn.

We erkennen dat het vieren van het Heilig Avondmaal een uitstekende manier is om God als Vader, Zoon en Geest te aanbidden en dat deze instelling van Jezus (dit sacrament) een manier is waarin God ons opbouwt, verandert en herstelt.

 

Kern van het Avondmaal

“Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.” (1Kor.11:25-26)

Dit is een proclamatie van het feit dat:
• het offer van de Heer Jezus eeuwige waarde heeft
• de opstandig van de Heer Jezus realiteit is
• Jezus continu voor ons bij de Vader pleit
• Jezus door Zijn Geest in ons woont
• Jezus terug komt voor Zijn Gemeente, de Bruid

 

Onze Regels betreffende het Heilig Avondmaal en deelname daaraan

1. Deze “maaltijd” is een feest – geen begrafenis

2. Ieder die in Jezus gelooft en Hem als leerling volgt, is welkom om mee te vieren

 • Ook gasten van een andere gemeente of denominatie zijn van harte uitgenodigd indien zij dit met ons mee willen vieren en zo de eenheid in en van de Heer Jezus met elkaar te beleven

3. Men dient zichzelf te toetsen of te onderzoeken als het gaat om dit geloof

 • Niemand kan en mag dat voor een ander beslissen of iemand christen is of niet
 • We bouwen elkaar op; we veroordelen elkaar niet en breken niet af

4. Indien ouders dit willen, mogen hun kinderen met hen aan het avondmaal deelnemen

 • Dit op basis van onze kijk op Jezus’ respons naar kinderen…
 • …en het feit dat zij geheiligd zijn in hun gelovige ouders
 • …en de werking van de Heilige Geest in en door kinderen
 • …en het feit dat het Joodse Pesach feest een gezins-gebeuren was en is

5. Het “heilig” Avondmaal is heilig omdat Hij, die is opgestaan voor ons en onze zonden vergeeft en met ons leeft, de Heilige is

 • Het Avondmaal was een voortzetting van het Joodse feest van Pesach: de (profetische) viering van de bevrijding. Het is een maaltijd van en voor het gezin
 • De plechtigheid en eerbied komt voort uit Degene die het instelt…
 • …onze verbondenheid met Hem.
 • We hebben het allen nodig voor eenheid, ‘fellowship’, herstel, genezing, heelheid en opbouw, toerusting
 • We hebben het nodig – het is genade, geen verdienste
 • Met het deelnemen aan het breken van het brood en de drinken van de wijn, verklaar ik dat ik Jezus steeds opnieuw weer nodig heb en van Hem afhankelijk ben en blijf

6. Het is Jezus’ verlangen dit met ons te doen om Hem te gedenken (“tot Mijn gedachtenis”)

 • Het is Zijn initiatief

7. We doen dit als broers en zussen tezamen vanuit liefde voor Jezus en met respect voor elkaar

 • In de ontmoeting met Hem en met elkaar mogen we de eenheid in en door Jezus Christus zien en beleven
 • Wij doen dit a) Bijbelgetrouw, b) Geest-geleid, c) Profetisch (pastoraal) en d) Creatief