Afleiding of misleiding…?! Bestaat er “meer van God”…?!

Afleiding of misleiding…?! Bestaat er “meer van God”…?!

Jezus Christus staat centraal in de Bijbel, Gods Woord. Zowel in het Oude Testament wordt naar Hem gewezen en vanuit het Nieuwe Testament, na de Evangeliën wordt verwezen.

Hij is de Oorsprong en het Doel van de schepping – van alles wat er is, inclusief van alles wat we als mensen (mensheid) zijn en wat we doen. Alles is door Het Woord (Christus) geworden en vindt zijn doel, zijn eindbestemming in Hem: Jezus Christus de Eniggeboren Zoon van God.

Alles wat niet van Hem komt en tot Hem en voor Hem is, is ijdel en misleidend.

Sommige christenen willen “meer van God”…

Maar welk “meer” is er buiten Jezus?

Iemand zei: Jezus is Alles en iets erbij doen is Niets.

Alles wat we aan “meer van God” verlangen dat niet naar Jezus verwijst moeten we afwijzen omdat het afleidt van Hem, die de Eeuwige en de Levende is!