Betekenis van Gods Koninkrijk (Matt.4:17)

Betekenis van Gods Koninkrijk (Matt.4:17)

 Betekenis van het Koninkrijk

 • Als gemeente – wedergeboren – Koninkrijk van God binnen en zien (Joh.3) – vertegenwoordigen we dat Koninkrijk (ambassadeurs van Jezus) – DUS voor christenen dat Koninkrijk een realiteit: zoeken (Matt.6), denken (bekering, her-denken) (Matt.4)
 • Koninkrijk gerelateerd aan de ‘Zendings Opdracht”: discipelen voor Jezus maken (Matt.28) gebaseerd op: Bekeer je want Koninkrijk van God is NABIJ”  (Matt.3:2; 4:17; 10:7)

A).. Wat het Koninkrijk NIET is…

 1. Het is niet van deze wereld (maatschappij, orde), Joh.18:36
  1. Helemaal nieuw, anders
  2. Het gebruikt en past zich niet aan aan de systemen van deze wereld (orde, gebruiken)
   • Geen politieke groep
   • Geen menselijke filosofie, 1Cor.1:17, 25; 2:1-5
   • Geen religieuze culte, sekte
   • Het is on-menselijk: vgl. Gal.1:11
  3. Jezus kwam om Gods Koninkrijk te verkondigen en te onderwijzen (NB. Niet over de gemeente!); Mk.1:14-15
   • Maar op Gods manier – niet satan, Luk.4:5-8
   • Op Gods manier – niet naar de mens, Joh.6:15
 2. Geen menselijke macht, Joh.18:36-37
  1. Niet als politieke macht, maar Geestelijk, Zach.4:6
  2. Als een geestelijke revolutie, Matt.11:12
   • Betekent niet dat God onverschillig is of wij dat zijn over onze cultuur en land waar we wonen: 1tim.2:1-2
   • Discipelen als Jezus profetisch in de wereld Koninkrijk vertegenwoordigen
    • In liefde (Agape), Joh.13:34-35
    • In eenheid (gemeenschap), Joh.17:22-23

B). Wat het Koninkrijk IS

 1. Uit de context van het NT, begrijpen we dat Gods Koninkrijk te maken heeft
  • De heerschappij van Jezus (Kurios), Hand.2:34-36
  • De macht (Exousia, autoriteit; Dunamis, bekwaamheid en Kratos, kracht of macht) van Jezus als de Christus (gezalfde), Matt.12:28
  • De geestelijke activiteiten (levensstijl) in de volgelingen van Jezus (kinderen van God), Joh.1:12-13; Col.1:13; 2Cor.5:17, 20; Ro.8:14 [onder dezelfde zalving van dezelfde Heilige Geest]
 2. Het is zichtbaar – dient zichtbaar te zijn – in de levens van Christenen door de fellowship van de Heilige Geest en de fellowship met elkaar (Gemeente), 2Co.13:14 en Rom.14:17
  • Leven in rechtvaardigheid, vrede en vreugde, Rom.14:17 (zie ook Joh.14:17; 16:20, 22, 24; 17:13)
  • Op Basis van Kruis en Opstanding van Jezus Christus, Joh.1:29; 3:16-17; Ef.1:7; 2:4-5, 8, 13
 3. Zichtbaar in de lokale Gemeente
  • Gebod van Liefde, Joh.13:34-35
  • Grote Opdracht, Matt.28:18-20
  • Bewogenheid, Mark.6:34; Jak.1:27
  • Verlossing en bekering,
   • gaven van de Geest, 1Cor.12:7
   • Paulus opdracht als voorbeeld voor elke christen (gemeente), Hand.26:16-18
  • Op basis van Jezus’ voorbeeld om te dienen, Filipp.2:5-7vv; Joh.20:21
   • NB. Gebaseerd niet op aardse, menselijk macht en ervaring en kennis, maar Jezus’ Kruis en Opstanding door de Heilige Geest, zei Gal.2:20; 6:14-16
   • Wedergeboorte, Joh.3:3, 5-6 – als kinderen van God IN dat Koninkrijk (burgers!, geen tijdelijke verblijfvergunning, geen tourist)

C). Wat het Koninkrijk ZAL ZIJN

 1. In  de toekomst zal het Koninkrijk van God wereldwijd zichtbaar zijn
  • Jezus’ wederkomst, Matt.25:21-32, ook: Openb.21 (in bijz. v.3)
 2. Tot dat moment, zullen we als kinderen van de Vader als deelgenoten van dat Koninkrijk dienen te leven in
  • Verwachting van die Wederkomst: Wees Waakzaam, Matt.25:1-13
  • Trouw (toewijding): Goede en Trouwe knecht (Doulos!), Matt.25:14-30
  • Leven door de Heilige Geest en zo het spoor houden, Gal.5:25
  • Op basis van de fellowship met de Heiligen (gemeente), bijv. Rom.8:15-16 en 2Cor.13:14 (meervoud!)

Oscar Griffioen

Juli 2020