Bidden…

Een Bijbelse gemeente is gezond wanneer Gods Woord, de Bijbel, en gebed centraal staan.

In onze tijd van lofprijs en aanbidding, zijn momenten van gebed. In de ontmoeting met elkaar en met God als Vader, kan het praten met God – gebed – niet uitblijven…

Ook wanneer we elkaar ontmoeten op bijv. de kringen, de Bijbelstudie, een seminar, het mannenontbijt, dan zijn daar momenten van gebed.

Van klein tot groot bidden we.

Of de ontmoeting nu een kinderdienst is of een kader- of oudstenontmoeting, gebed – naast de Bijbel – staat altijd centraal.

 

Dynamisch…

Bidden kent vele vormen:

  • aanbidding kan geuit worden in gebed
  • bidden in je “binnenkamer” (Matt.6). Het bidden – het praten met Hem – wanneer je alleen met God bent
  • bidden tezamen
  • bidden als voorbede voor elkaar, bijv. op de kringen (onze eerste lijn van pastorale zorg – vanuit fellowship met elkaar; het kennen van elkaar; in elkaar investeren door te bidden voor en met elkaar)
  • bidden als geestelijke strijd: het blijven bidden met volharding voor doorbraken in genezing, geloof, overwinning over zonden, en andere beloften van God in Zijn Woord

Kortom, er zijn in het leven van onze gemeente verschillende momenten van gebed, momenten waarop leden (indien mogelijk) tezamen komen om voorbede te doen voor elkaar, de gemeente en onze plaats en dienende functie in de maatschappij (Hilversum e.o.).

Naast deze ‘algemene’ gebedsmomenten en bidstonden, hebben we ook tweemaal per maand op dinsdagavond een gebedsavond voor gezin, familie en vrienden. Hier bidden en doen we voorbede in het bijzonder voor degenen die de Here Jezus nog niet kennen of Hem nog niet als Verlosser en Heer volgen. Wit u meer informatie over deze gebedsavonden, neem dan contact op met Oscar Griffioen (oscar@zoutenlicht.nl, of 06-1857 2276)

U kunt de agenda raadplegen om te zien wanneer er activiteiten, zoals de kring, mannenontbijt en de bidstond(en) zijn.

Voor meer informatie over gebed, het bidden en samenkomen en ook indien u voorbede en gebed nodig hebt, kunt u contact op nemen: 06 – 1857 2276, of mailen oscar@zoutenlicht.nl