Bijbel Onderwijs – Video-lessen

Bijbel Onderwijs – Video-lessen

In deze tijd waarin alles anders gaat dan we gewend zijn, komen er ook steeds nieuwe/andere manier bij om elkaar op te bouwen en te bemoedigen. Graag willen een nieuwe manier van bijbelonderwijs introduceren door middel van video-lessen.

We hopen dat dit tot opbouw is en mede bijdraagt aan een beter begrip van de desbetreffende thema’s.

We starten met een cursus Gemeente Zijn. In de introductie leggen we u graag uit wat de inhoud is van deze cursus en wat precies de bedoeling is. In ieder geval bestaat elke les uit een video les en daarnaast is er een outline beschikbaar. Deze cursus bestaat uit 17 lessen (en een intro) van ongeveer 20 minuten. Elke week zullen een aantal nieuwe lessen beschikbaar komen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via het mailadres: oscar@zoutenlicht.nl

(Voor (Engelstalig) materiaal (video en pdf) ten behoeve van Bijbelschool studenten en pastors in Kenya, zie HIER)

Cursus Gemeente zijn

Introductie en Overzicht :

video uitleg [updated] – outline-pdf

Onderdeel A – Gemeente zijn mensen

Les 1 – Niets menselijker dan een Kerk: video les [updated] – outline-pdf

Les 2 – Het gezonde proces van fellowship: video les [updated] – ouline-pdf

Les 3 – Kenmerken van een “levende steen”: video les [updated] – outline-pdf

Onderdeel B – Karakteristieken: Liefde, Aanvaarding en Vergeving; de Gemeente en (haar) Cultuur

Les 4 – Liefde, Aanvaarding en Vergeving: video les [updated]outline-pdf

Les 5 – De gemeente binnen de cultuur: geen video les, alleen leesmateriaal: outline-pdf

Les 6 – Vier basis systemen van een cultuur: geen video les, alleen leesmateriaal: outline-pdf

Les 7 – De reden voor culturele relevantie: video les [updated]outline-pdf

Onderdeel C – De Bouwer en het Doel

Les 8 – De gemeente als kracht van God in de wereld: video les – outline-pdf

Onderdeel D – Metaforen

Les 9 – Vijf metaforen van de gemeente en de kernpunten daarvan: video les – outline-pdf

Onderdeel E – Dynamieken

Les 10 – Dynamiek 1 Aanbidding: video les – outline-pdf

Les 11 – Dynamiek 2 Opbouw: video les – outline-pdf

Les 12 – Dynamiek 3 Vermenigvuldiging: video les – outline-pdf

Les 13 – Leiderschap: video les – outline-pdf

Les 14 – Organisatie en Administratie: video les – outline-pdf

Onderdeel F – Groeiende gemeenten

Les 15 – De drie lenzen: video les – outline-pdf

Les 16 – Vier aspecten van gemeentegroei: video les – outline-pdf

Les 17 – Oog hebben voor gemeente groei: video les – outline-pdf