Bijbelstudie serie over Basis Theologie

Bijbelstudie serie over Basis Theologie

We kiezen voor het seizoen 2017-2018 om te praten over Basis Theologie. Als er iets belangrijk is, dan is dat het met regelmatig onderwijzen over het christen-zijn. We staan hierin in een rijke traditie van 2000 christendom met haar onderwijs over en vanuit Gods Woord, de Bijbel.

Basis Theologie of Doctrine gaat elke christen aan. Het gaat hierbij om

 • het hebben van een duidelijk Bijbelse basis voor wat we geloven (doctrine)
 • het kunnen omschrijven wat we geloven en de basis kunnen uitleggen aan derden, zie bijv.Hebr.5:12
 • het dader van Gods Woord zijn: doen wat we geloven in woord en daad. Maar hoe ‘werkt’ dat?!
 • het feit dat Gods volk te gronde gaat door gebrek aan kennis (van God en Zijn Woord) (Hos.4:6) en de wereld die verloren gaat bereiken met de waarheid van het Evangelie van Gods Koninkrijk (zoals geopenbaard in Zijn Woord, de Bijbel) (zie bijv. Ef.3:3-7, esp. v.5)
 • niet alleen weten wat je als christen gelooft, maar juist ook wat we in de historische traditie van Christus als gemeente geloven: Doctrine – wat we geloven omtrent God, de wereld, de gemeente, etc. – maakt ons een een. (vgl.2Petr.1:10-13 en Judas 3)

Voor de opzet van deze serie is gebruik gemaakt van “Systematic Theology” van Wayne Grudem en “Systematic Theology” van Louis Berkhof.

Opzet en Indeling

Net als de vorige Algemene Bijbelstudieavonden zal ook deze serie worden geven van 20:00 tot 21:30. Na een inleiding, zal het onderwijs volgen aan de hand van een handout (die per avond zal worden uitgereikt). In lijn met het onderwijs van die avond is er ruime mogelijkheid om vragen te stellen en interactief deel te nemen.

Op de 9 Algemene Bijbelstudieavonden (van oktober tot en met juni) zullen naar plan de volgende Basis Theologie onderwerpen aan bod komen:

 • De Doctrine van Gods Woord
 • De Doctrine van God
 • De Doctrine van de Mens
 • De Doctrine van Christus en de Heilige Geest
 • De Doctrine van Verlossing

Zo mogelijk bereiden we de avonden uit met dit onderwijs in het seizoen 2018-2019. Zo mogelijk komt dan ook aan bod:

 • De Doctrine van de Gemeente (de Kerk)
 • De Doctrine van de Toekomst

We hebben gekozen als gemeente om deze onderwerpen te behandelen wegens het feit

 • dat het deel uit maakt van de doctrines die het meest worden benadrukt in de Bijbel
 • en die door de geschiedenis van de kerk en het Christendom het meest significant was en is voor alle christenen te alle tijden.

We erkennen dat er heden ten dage – niet minder maar eerder meer – valse leerstellingen zijn binnen lokale gemeenten en denominaties. Wanneer we inzicht hebben in wat God in Zijn Woord onderwijst, zullen we als christenen door de leiding van de Waarheid van de Bijbel en de Heilige Geest, meer bekwaam zijn om onderscheid tussen gezond Bijbels onderwijs en dwalingen te onderscheiden en dat aan het licht te brengen. (Matt.24:4; 1Tim.4:1-2vv en 2Tim.3:14-4:4)

Zie ook “Wij geloven…”