Bijbelstudie en cursussen

Bijbelstudie en cursussen

Algemene Bijbelstudie

Ook in het nieuwe seizoen 2017-2018 zullen we een Algemene Bijbelstudie hebben op elke derde woensdagavond van de maand in de maanden oktober tot en met juni. Verschillende thema’s zullen we onderwijzen en bespreken in lijn met Basis Theologie. (zie HIER voor meer informatie).

Deze Bijbelstudieavonden vinden plaats in “Elim” aan de Oude Enghweg 28 te Hilversum. We beginnen om 20:00 en zullen rond 21:30 afronden. Toegang is gratis.

(U kunt ook altijd de agenda van de website van Zout & Licht raadplegen.)

 

Cursussen

Net als afgelopen jaren zullen eveneens de volgende cursussen in 2017 aangeboden worden. Ook zijn er nieuwe cursussen “in de maak”. Dit onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen. Indien u specifieke vragen hebt of informatie wilt, laat het ons weten via info@zoutenlicht.nl of via 06 – 1857 2276. Uiteraard worden de cursussen ook aangekondigd via de website zodra er meer duidelijkheid is betreffende locatie en data. Voor alle duidelijkheid: we willen graag dienstbaar zijn aan de behoeften van de mensen. Om die reden zullen we de cursussen organiseren en geven naar mate van interesse en mogelijkheden van leden en andere geïnteresseerden. Laat gewoon even uw wensen en vragen aan ons weten om zoveel mogelijk ook u van dienst te kunnen zijn!

  • Alpha Cursus

Aan de hand van het boekje “Is er meer?” worden diverse thema’s besproken aangaande Jezus, De Bijbel, Geloof, de Heilige Geest, Gebed, ea. De cursus bestaat uit zo’n 12 ontmoetingen.

Deze cursus zal in het najaar bij belangstelling weer starten en gehouden worden in “Elim” het gebouw van Zout & Licht Hilversum aan de Oude Enghweg 28 (het pand tegenover het gemeentekantoor en gemeentehuis).

  • Basiscursus Praktisch Christen-zijn

Deze cursus is een vervolg op de Alpha Cursus en is met name bedoeld voor mensen die nog niet zo lang christen zijn en/of zij die graag het geloof in God en het volgen van Jezus meer praktisch willen maken en daarbij wat “tools” willen krijgen. De planning is dat deze cursus gedeeltelijk gelijk op loopt met de Alpha Cursus: we beginnen met een maaltijd en gaan dan uiteen.

  • Gemeente-zijn, dat doe je samen!

Deze cursus is voor mensen die graag meer willen weten over Gemeente Zout & Licht Hilversum, hun betrokkenheid daarbij. Ook voor diegenen die nog niet lang lid zijn en graag in de gemeente actief willen deelnemen en willen groeien in het ontdekken van hun gaven en talenten en het verlangen hebben deze in te zetten ten dienste van anderen. Deze kennismaking of cursus zal bestaan uit minstens vier ontmoetingen.

  • Wie ben ik? te midden van al die anderen…

We bevelen deze training van harte aan voor een ieder die meer inzicht wil hebben in zichzelf en in de relaties die hij/zij heeft. Hoe kan je goede relaties met anderen bouwen en onderhouden zonder jezelf te verliezen? is de centrale vraag waar we graag met elkaar over willen praten en een antwoord op willen vinden. De cursus bestaat uit vijf ontmoetingen en zal na de zomer weer starten.

  • Geld – wat moet je ermee?

Deze cursus gaat over wat de Bijbel “zegt” over geld en welke principes zijn belangrijk. Ook is de cursus bedoeld voor hen die meer inzicht willen in hoe je met geld wijs om kan gaan, het maken van een budget. Het gaat hierbij om drie ontmoetingen. Voor mensen die financieel in de knoop zitten of persoonlijke vragen hebben, kan altijd een extra ontmoeting of afspraak worden gemaakt.

 

Algemene informatie

Alle cursussen zijn gratis voor deelname. Voor sommige cursussen worden een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de eventueel gezamenlijke maaltijd die deel uit maakt van de cursus. Indien er voor een specifieke cursus materiaal is, kan men gevraagd worden om de onkosten te participeren.

Tijd en plaats van elke cursus wordt bepaald op basis van opgave en belangstelling.  Voor meer informatie, neem contact met ons op: info@zoutenlicht.nl, of bel: 06-1857 2276.