Dynamieken van een gezonde gemeente

Dynamieken van een gezonde gemeente

We geloven dat een gemeente altijd dynamisch is aangezien ze uit mensen bestaat en dus meer organisch is dan een organisatie. Gemeente Zout & Licht Hilversum werkt van uit de 5 dynamieken van gemeente-zijn: Aanbidding, Opbouw, Vermenigvuldiging, Leiderschap en Organisatie.
Daarom willen we bouwen aan een effectieve en vruchtbare gemeente door

a. een aanbiddende gemeente te zijn

Onze eerste prioriteit ligt bij het zoeken van God, Zijn Koninkrijk. Dat willen we niet alleen gezamenlijk doen wanneer we waar dan ook samenkomen, maar ook in ons persoonlijk leven. Dus zowel als groep als wel als individu, op zondag en op maandag. Aanbidding in lofprijs en muziek, alswel als levensstijl.

b. een opbouwende gemeente te zijn

We geloven dat de gemeente te vergelijken is met een lichaam waarbij elk deel goed functioneert als het op de juiste plaats is, heel is en door de andere delen wordt erkend. Ieder gemeentelid bouwt mee en wordt door de Heilige Geest gebruikt om anderen verder te laten groeien in zijn relatie met Jezus en onze plaats en taak in de wereld dienend in te nemen.

c. een vermenigvuldigende gemeente te zijn

Als gemeente te Hilversum erkennen we dat Gods Koninkrijk groter is dan “Zout & Licht”. We willen mensen bereiken in Hilversum én het Gooi. We rusten elkaar toe om effectievere mensen te worden en zijn die anderen willen bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. We hebben, net als alle andere christenen van welke denominatie dan ook, de opdracht om discipelen te maken van alle volkeren (Matt.28:18-20). Dat kan al op een eenvoudige manier door gewoon er namens Jezus te zijn op de plaats waar wonen en werken. Gewoon in het dagelijks leven. We zien de zendingsopdracht als het thema van Gods Woord, de Bijbel. Direct of indirect willen we in alles wat we doen hierop gericht zijn.

Om dit mede mogelijk te maken dient er

d. een groep leiders te zijn die anderen willen laten groeien

Oudsten, kringleiders, kader zijn er voor de mensen die God hen toevertrouwd. Leiders hebben de taak om het voor een ieder mogelijk te maken om aanbidders te zijn, anderen te laten groeien en zich te vermenigvuldigen (discipelschap).

e. een organisatie te zijn die goed functioneert

De gemeente is geen organisatie maar als lokale gemeente zijn we een organisme, want het gaat om relatie. Toch erkennen we het belang van organisatie: de plaats waar en hoe we samenkomen, de kringen, de algemene bijbelstudie, programma’s, etc. Maar deze dingen moeten werkzaam blijven en effectief. We hebben geen mensen nodig voor de organisatie: wat we organiseren moet dienstbaar zijn aan de mensen.

Om goed te kunnen functioneren dienen we te begrijpen en steeds voor ogen te houden dat het bij de gemeente om de mensen gaat: gemeente zijn dat doen we samen. Samen doen vanuit onze mogelijkheden en beschikbaarheid. Naar draagkracht willen we onszelf graag inzetten ten behoeve van de anderen (in de gemeente) en met name ook de mensen om ons heen (de maatschappij). We zijn verschillend en hebben beschikking over verschillende middelen. Maar hoe dan ook: we hebben elkaar nodig. Het naar draagkracht gemeente zijn mogelijk te maken omvat onze tijd, energie, talenten en gaven en financiële middelen. Zo zijn we elkaar tot een hand en een voet en dragen we zorg voor elkaar en met elkaar voor de mensen om ons heen.