Gemeente als gezin…

Gemeente als gezin…

“Gemeente zijn – dat doen we samen”

Gemeente als gezin van God:

 • 1Tim.3:15
 • Ef.5:29-32 (als voorbeeld)

Gemeente zijn in lijn met Hebr.10:24 – op elkaar toezien om elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken.

In zijn boek “There is no place like home” (1990), schrijft Gordon MacDonalds over 24 kenmerken wanneer ons huis een thuis is. Laten we er een aantal oppakken en enigszins uitwerken:

Er is geen plaats als thuis, wanneer

1). Elke person zeker weet dat hij of zij ertoe behoort en onvoorwaardelijk is verbonden met dat gezin (die familie)

 • Dat wil ook zeggen: dat elke lid van het gezin (gemeenschap) begrijpt de noodzaak van gezamenlijke overtuigingen (geloof), afspraken, regels, normen en waarden
 • Jerry Cook: Liefde, Aanvaarding en Vergeving
 • Begrip van het verschil tussen
  • Aanvaarding VERSUS verwerpen [=ZIJN]
  • Goedkeuring VERSUS afkeuring [=DOEN]

2). Elk lid van het gezin (familie, gemeente) vrij is om de unieke persoon te worden en/of te zijn die God bedoeld heeft voor hem of haar

 • Dat wil ook zeggen: wanneer elke ouder (in het bijzonder) en gezinslid (in het algemeen) begrijpt dat elke moment en elke ervaring – ook die eruit zien als onbelangrijk en te verwaarlozen – gelegenheid geeft om gedachten, karakter en gedrag vorm te geven (van de kinderen, de leden van het gezin, familie, gemeenschap).

3). De mensen die daar leven (in dat gezin, familie die gemeente) het “opbouwen” en toerusten van elkaar maken tot hun hoogste prioriteit

 • Met andere woorden: wanneer men in volle overtuiging zijn of haar best doet om de gaven en bekwaamheden (talenten) van de ander te ontdekken, op te merken en aan te moedigen (“be-applaudisseren” zegt Gordon MacDonald)

4). De leden van dat gezin (gemeente) in moeilijke tijden met elkaar en de situatie omgaan met genade en vergeving

 • Met andere woorden: wanneer er een klimaat (sfeer) is die gekenmerkt wordt door kalmte, vrede, veiligheid, en opbouw in denken en geest.
 • Begrijp: Er is een verschil tussen een HUIS en een THUIS (maw. House and Home): de stenen en de mensen

5). De mensen veel aan ‘met elkaar praten’ doen en nog harder werken aan ‘naar elkaar luisteren’

 • Hierin beseffen de leden van het gezin (gemeente) de kracht van woorden en men voor te spreken nadenken wil wat het effect van die woorden heeft (opbouw of afbraak?)
 • Ook: het praten met elkaar kan het ‘samen spelen’ omvatten – samen dingen doen

 

Tot slot

Het laatste punt dat Gordon MacDonald (nr.24) aanhaald: Er is geen plaats als thuis, wanneer…

Je tezamen terug kan kijken op waardevolle herinneringen (memories) die je en je thuisgenoten (familie, gemeente) gegeven zijn door God die Zelf Vader is!

 • Het bouwen, ontwikkelen en hebben van een gezamenlijke geschiedenis
 • Pierre Nora (onderzoek van 1984-1992 naar) ‘lieux de mémoire‘ (plaatsen van herinnering)
 • God van de Generaties – waar jij een belangrijk deel van uit maakt in gezin, familie en gemeente!

 

Om die reden kunnen we niet onverschillig zijn het heden niet aan te grijpen om belangstelling (en daarmee) tijd en energie voor elkaar te hebben

 • En zo Hebr.10:24 te gehoorzamen: op elkaar toezien om elkaar op te bouwen in liefde en goede werken!