Het “geloof”-probleem van A.W. Tozer…

Het “geloof”-probleem van A.W. Tozer…

“Grote nadruk wordt op geloof gelegd door evangelische en orthodoxe geloofsgemeenschappen. Niet verkeerd, maar mijn probleem is of het moderne concept van geloof wel Bijbels is; dat wanneer leraren en predikers vandaag over geloof spreken ze hetzelfde bedoelen als de Bijbel en de schrijvers in de Bijbel ermee bedoelen…

—Wat mij ongemakkelijk maakt wanneer men over “geloof” of “groot geloof” of “uit geloof leven” spreekt is

  1. De afwezigheid van geestelijke vrucht in de levens van hen die claimen geloof te hebben

  2. Dat er zelden een radicale verandering plaats vindt in het leven en gedrag van mensen die zeggen dat ze nu leven door en voor hun Verlosser en Heer Jezus Christus

  3. Het gebrek van predikers en bijbelleraren om een definitie en omschrijven van geloof te geven – men praat erover maar zegt niet wat het voor hen betekent dat zelfstandig naamwoord en werkwoord “geloof” en “geloven”

  4. Het hartverscheurende falen van de menigte van zoekers, hoe oprecht ook, om uit de leer van het geloof iets te pakken en te halen dat inhoud en voldoening geeft in hun leven (en dat is dus veel meer dan een moment in een kerk of op een christelijke conferentie)

  5. Het werkelijke gevaar dat een leer of onderwijs dat zoveel nagepraat wordt en geaccepteerd wordt als ‘waar’ zonder dat het Bijbels onderzocht wordt of het daadwerkelijk waar is…! (maw. iets dat Bijbels klinkt of een Bijbelse term is, is geen garantie dat het Bijbels wordt uitgelegd, gedefinieerd, omschreven en/of toegepast)

  6. Het misbruik van ‘geloof’ als een vervangmiddel voor gehoorzaamheid, een ontsnappingspoging van de realiteit, een reden om zelf niet na te denken of om te gebruiken om je eigen vleselijke zwakheid goed te praten; zelfs het geaccepteerde idee dat geloof betekent dat je je laat leiden door je gevoelens, emoties en het enthousiasme van een zogenaamde christelijke menigte; dit is niet van de Geest, maar van de ziel…

  7. Het feit dat eenvoudig gezond verstand ons behoort te vertellen dat alles dat geen verandering brengt voor iemand die gelooft, dat dat ook geen verandering voor God brengt – omdat God niet geïnteresseerd is in religie en acteerspel (huichelarij) – en het is een makkelijk te observeren feit dat voor ontelbaar aantal mensen de verandering van geen-geloof-hebben tot wel-geloof-hebben geen enkele daadwerkelijke verandering heeft gebracht in het leven in het algemeen en hun persoonlijk leven in het bijzonder.