Kijken naar één ding… (Markus 1)

Kijken naar één ding… (Markus 1)

Op zondag 3 februari sprak Oscar Griffioen over onze focus die we op Jezus moeten richten omdat we Hem als Verlosser en Heer volgen.

In de week van Bidden en Vasten (5-8 februari, jl.) hebben we daar bij stil gestaan, oa. over vragen als waarom dan, en hoe? maar ook hoe doe je dat dan?

Het klinkt allemaal snel ‘evangelisch’ Tale Kanaäns: we zeggen iets en gaan er vanuit dat we weten wat we bedoelen en wat de ander zegt: Geloof in Jezus? Houd moed! Sta in de overwinning? We willen meer van de Heer? We gaan er helemaal voor! En we richten onze focus op Jezus.

Prachtig.

Maar wat betekent dat dan? En hoe doe je dat… maar ook: Wie is die Jezus?

Markus laat in zijn evangelie zien dat het alleen om Jezus gaat, en door dat te lezen en te geloven leren we Jezus kennen. Niet uit een boek of een preek, maar in en vanuit het dagelijkse leven van elke dag die Hij schept en geeft.

(En ook de vorige alinea, was weer evangelische Tale Kanaäns).

We keken naar de korte YouTube clip: The Monkey Business Illusion. Niemand kan naar twee dingen aandacht kijken, laat staan 4. In de ‘proef’ die we deze in de dienst op 3 februari, bleek dat indien er geen instructies zijn een ieder zelf kijkt naar de clip waar twee teams spelen met ieder een eigen bal. Niemand weet waar op te letten en daardoor wordt er wel wat waargenomen (de gorilla zien we wel) maar we weten niet wat de betekenis, de zin of het doel, daarvan is.

Kijken naar Jezus… Tsja… Hij is inderdaad niet alleen onze Meester en Leraar, maar Hij is het object van ons leren en onze studie zelf.