Kinderwerk

Kinderen hebben een belangrijke plek in de gemeente. We zien de kinderen als de toekomst, maar ook nu zijn zij een wezenlijk deel van het gemeente-zijn.

Voordat de kinderen naar hun eigen begrijpelijke dienst gaan is er ruimte om mee te doen met de zangdienst, we zingen met elkaar een kinderlied en daarna gaan de basisschoolkinderen naar hun eigen ruimte. Jongere kinderen kunnen onder begeleiding van een ouder of verzorger ook meedoen.

We werken in thema’s die een aantal weken duren en kiezen daar verhalen uit de bijbel bij. We maken graag gebruik van ‘object lessons’. Dat zijn aanschouwingslessen waardoor kinderen zien wat er bedoeld wordt. Natuurlijk wordt er ook een werkje gemaakt en we leren ook af en toe een bijbeltekst of liedje.

Na de preek komen de kinderen weer terug in de grote zaal en laten ze zien en vertellen wat ze gedaan en geleerd hebben.

De kinderdienst staat onder leiding van 6 enthousiaste vrouwen met een hart voor God en voor kinderen.

Het belangrijkste doel van de Kinderdienst is het doorgeven van Gods woord op een zo goede, eerlijke en begrijpelijke manier. Tijdens de Kinderdienst staat het evangelie centraal staan en daaromheen wordt geknutseld, gezongen en gespeeld.

Elke week worden er foto’s gemaakt die we op de Facebookpagina van de gemeente zetten.