Komende weken kleine en korte samenkomsten in Zout & Licht Hilversum

Komende weken kleine en korte samenkomsten in Zout & Licht Hilversum

Wegens het corona virus volgen we het advies en de voorschriften van de overheid op , maar mogen we ook gebruik maken van de ruimte die er voor kerken en haar samenkomsten is:

Donderdag 26 maart kregen we via de VPE informatie over de mogelijkheden die er zijn en de regels waaraan we dienen te voldoen.

” Sinds maandagavond heeft de overheid verscherpte maatregelen afgekondigd waarbij alle evenementen tot 1 juni worden afgelast, ook die met minder dan honderd personen. Het was tot gisteravond onduidelijk of dat ook voor religieuze samenkomsten, zoals kerkdiensten, zou gelden. Hier wordt echter een uitzondering voor gemaakt. Kerkdiensten mogen gehouden worden, mits er hooguit dertig personen aanwezig zijn die onderling 1,5 meter afstand van elkaar kunnen nemen.” (citaat nieuwsbrief VPE aan bij haar aangesloten gemeenten en leiders )

Dit betekent dat we als oudsten hebben we besloten dat we aanstaande zondag 29 maart een dienst hebben en wellicht (mochten de regels en voorschriften niet veranderen) de zondagen daarna ook op onze vertrouwde lokatie, “Elim” aan de Oude Enghweg 28.

Het houdt wel in dat we de uitvoering anders doen dan voorheen:

  • De dienst begint zoals gebruikelijk om 10:00
  • Er zal mogelijkheid zijn koffie of thee te pakken: deze wordt voor u niet aangeboden of ingeschonken
  • Er stoelen zullen op grotere afstand staan (1,5 meter) dus niet in de gebruikelijke rijen.
  • Er worden niet meer dan 30 stoelen neergezet
  • We hebben een korte lofprijs en aanbidding, tijd van voorbede, en een korte overdenking (preek) uit de Bijbel
  • Rond 11:00 sluiten we de dienst af
  • Er zal geen koffie of thee na de dienst zijn, om de tijd van samen zijn niet langer te maken dan noodzakelijk of verstanding
  • Er zal geen kinderdienst zijn
  • Mocht u gebed willen en voorbede, dan kunt u dat via de gebedskaartjes in de zaal invullen en aan een oudste afgeven. Wilt u een persoonlijk gesprek neem dan contact op met Oscar (06-18572276 of via oscar@zoutenlicht.nl) om een afspraak, telefonisch, te maken.
  • Er zal ook geen collecte zijn. Wel is het uiteraard wenselijk dat u de gemeente ook in deze tijd financieel blijft steunen, maar we kiezen dat niet met contant geld te doen, voorlopig.

Deze dienst biedt een mogelijkheid maar elkaar te ontmoeten, maar het is een keuze van een ieder om naar eigen verstandelijk inzicht, geweten en verantwoordelijkheid van deze gelegenheid gebruik te maken elkaar te spreken, God te aanbidden, voorbede te doen en Gods Woord te horen anders dan alleen via de social media.

We houden daarnaast contact als leden door de App, telefonisch of via video via Zoom.

Daarnaast plaatsen we regelmatig een bericht in de App-groep ter bemoediging en laatste informatie.

Het is onze overtuiging dat gemeente-zijn meer is dan het organiseren van ontmoetingen. In deze tijd zullen we dan ook blijven geloven dat we gemeente, en Jezus doorgaat met het bouwen van Zijn gemeente zoals Hij dat in Mattheus 16 zegt. Hij brengt zijn mensen tezamen en maakt in eenheid verbonden aan Hem. We stellen daarom onze hoop en verwachting op Hem en houden contact met elkaar in de volle overtuiging dat Hij ons liet laat roven uit zijn handen, als een Herder zijn schapen (Johannes 10).

Om die reden kunnen we wijze besluiten maken wegens de situatie in ons land en de wereld, maar laten we ons niet regeren of overheersen door angst: “Vrees niet je bent veel belangrijker dan de vogels. Wees in geen ding bezocht. Het behaagd de Vader je het Koninkrijk te geven. Ik zal je nooit verlaten!” (zie Lukas 12:7, 32; Johannes 14:18, 27).

Zelfs als wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw! Juist ook in deze tijd hebben een grote Vriend in Jezus Christus!

We zijn dankbaar dat de overheid kerkelijke samenkomsten nog niet verboden heeft en deze ruimte geeft. Ook al zijn we met een kleine groep aanwezig in een ontmoeting we weten dat Jezus zegt: “Wanneer er twee of drie in Mijn Naam bij elkaar zijn, dan ben Ik in hun midden.” Een erg bemoedigende belofte in deze tijd!