Kringen – Huiskringen

Kringen – Huiskringen

Elkaar opbouwen: de Kringen…

 

Algemene informatie

Op elke 2e en 4e woensdagavond van de maand komen we als gemeente op diverse adressen in kringen samen.

Het doel is fellowship en vanuit die relaties elkaar opbouwen en uitdagen te groeien in je plaats in het Koninkrijk en Jezus in de wereld te vertegenwoordigen. Eerste zorg voor elkaar vindt dan ook plaats vanuit de kring. Dit gebeurt op basis van de relaties die ontstaan en de mate waarin mensen elkaar leren kennen.

Voor meer informatie kunt u terecht via mail: oscar@zoutenlicht.nl of per telefoon 06 – 1857 2276.

 

Thema voor de kringavonden

Voor het seizoen 2018-2019 is het thema om over te praten/ te brainstormen/ te discussiëren Het Koninkrijk van God (opgezet door Edwin Stoop) (Download: Het Koninkrijk van God is nabij gekomen! Outline Kringavonden 2018-2019 (Edwin Stoop))
Dit doen we na aanleiding van het samen lezen en bespreken van verschillende onderwerpen in binnen dit thema. Net als vorige seizoen, verwachten we dat ook dit weer opbouwende avonden zal geven.

 

Jezus brengt ons tezamen…

Juist ook voor de kringen geldt dat we als gemeente een groep mensen zijn die Jezus tezamen brengt voor een gemeenschappelijk doel. De aanwezigen “maken” dus met elkaar de avond. Er is alle vrijheid bepaalde discussievragen al dan niet te gebruiken en desnoods een thema te spreiden over meerdere avonden. Deze outline’s zijn een opzet en een handvat om een avond vorm te geven, een gesprek te beginnen, geen dictaat. Ons gebed is dat elke avond beleefd wordt als een ontspannen samen zijn waar een ieder zich thuis voelt en op zijn of haar gemak om vanuit het dagelijks leven en de vriendschap met Jezus naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en voor elkaar te bidden.

Veel zegen toegebeden!
Namens de kringleiders,

Oscar Griffioen

 

Materiaal van de kringavonden tot zomer 2018

Mocht u geïnteresseerd zijn in materiaal dat al eerder is gebruikt op de kringen dan kunt u dit downloaden van de pagina “boeken”.