Laten we op elkaar letten…! (Hebr.10:24)

Laten we op elkaar letten…! (Hebr.10:24)

In de serie van Oscar over de Hebreeënbrief werd door hem op zondag 7 januari 2018 hoofdstuk 10 vers 24 behandeld. (de volledige illustratie van Gerdien van Delft staat onder dit artikel) (de preek van deze zondag is te vinden op deze website onder preken download)

Met name in deze preek de aanmoediging om op de ander(en) te letten en aan te moedigen, desnoods te corrigeren.

Teksten die werden gebruikt:

 • Mattheüs 7:5 in de context dat we niet hypocriet moeten oordelen en veroordelen, maar wel elkaar moeten aanspreken en wijzen op een mogelijke splinter in andermans oog
 • Lukas 17:3 waar Jezus zegt dat wanneer een mede-gelovige tegen je zondigt, je hem dient te ‘bestraffen’ (HSV)
 • 2Tim.3:16-17 waar Paulus spreekt over elkaar toerusten zodat we bekwaam zijn tot goede werken: het onderwijzen, corrigeren, weerleggen en op te voeden in de gerechtigheid (waarheid).

Wanneer we een ander in deze lijn  aansporen en toerusten tot liefde en goede werken dan zijn er een aantal tips om dat goed (in liefde en waarheid, zie ook Efeze 2:22 en 4:15!) en zo effectief mogelijk te doen bijvoorbeeld de volgende:

 1. Check je motief
  1. is het om er zelf beter uit te zien wanneer je iemand aanspreekt (je belangrijkheid of je zogenaamde autoriteit)?
  2. is het een persoonlijke zaak, dus meer emotioneel dan op basis van zorg voor de ander en de waarheid van Gods Woord, het Evangelie?
  3. geeft het je plezier of kost het je pijn de ander aan te spreken?
 2. Is de zaak belangrijk genoeg om er over te spreken?
  1. onderscheid zo mogelijk hoofd- en bijzaken
  2. doet het er werkelijk toe?
  3. Wees dan ook specifiek!
 3. Vergelijk iemand die je aanspreekt of corrigeert niet met een ander of anderen
  1. dat drijft een wig tussen mensen
  2. ook bijvoorbeeld in de opvoeding van je kinderen: vergelijk bijvoorbeeld je zoons gedrag (waar je hem op aanspreekt) met het goede gedrag van je dochter
 4. Wees creatief
  1. Wanneer je niet creatief kan zijn in je confrontatie, doe het dan niet
  2. Met creatief wordt bedoeld het niet slechts spreken over wat fout is (gegaan) of beter kan, maar met het doel komen om (samen) te denken en te spreken in oplossingen
  3. Hier geldt dan: wanneer je creatief bent, spreek je over het probleem niet de persoon.
  4. We hebben de opdracht vanuit Gods Woord, de Bijbel, elkaar te aanvaarden (de persoon) maar we kunnen (uit liefde en in Waarheid) niet altijd alles accepteren (gedrag).
 5. Doe het op tijd
  1. Dat wil praktisch zeggen: zo snel mogelijk
  2. ‘Smeed het ijzer wanneer het heet is’, in plaats van ‘oude koeien uit de sloot halen’
  3. Wanneer je het niet op tijd doet, vervalt je mogelijkheid om iemand te helpen, te corrigeren, toe te rusten, want het is ‘geschiedenis’ geworden.
 6. Elke confrontatie dient gepaard te gaan met lof en bemoediging
  1. De Duitse schrijver en politicus en wetenschapper J.W. Goethe heeft gezegd: “Iemand corrigeren doet veel, maar iemand bemoedigen doet meer.”

De apostel Paulus zegt in 2Korinthe 10:8 dat hij als apostel van God autoriteit heeft gekregen niet om af te breken maar op te bouwen.

Volgens John Maxwell zijn er verschillende reacties mogelijk wanneer we zelf kritiek (of een confrontatie hebben) ontvangen of aan een ander geven:

 • Wegwuiven
  • nooit iets leren van kritiek
 • Achterdochtig worden
  • iedereen zal dan wel tegen mij zijn
 • Ontploffen en na smeulen
  • boos en woest worden op degenen die het gesprek aangaat
 • Liegen
  • het hebben van een excuus voor elke fout of het ontbreken van vrucht
  • de realiteit van een zaak of gelegenheid (gebeurtenis en daad) niet willen inzien
 • Je in zelfmedelijden wentelen
  • te gevoelig zijn voor opvoeding en terechtwijzing
  • gekwetst zijn na een woord van kritiek
  • jezelf slecht behandeld voelen en iemand zoeken die begrip heeft voor je en bij je mag uithuilen
  • “martelaar-complex”
 • Zuchten
  • het is te slecht en ik kan er zelf niets aan doen
  • het is allemaal de schuld van iets of iemand anders
  • deze reactie zal nooit eigen verantwoordelijkheid op zich nemen
 • Hoger gaan vliegen
  • luistert naar de kritiek en leert ervan
  • wordt er niet bitter maar beter van
  • gebruikt het als ‘brandstof’ om een boost te krijgen en door te gaan

De illustratie bij dit artikel is van Gerdien van Delft:

Atelier
Oude Enghweg 28 Hilversum
Visit by appointment only

Postadress
Saturnusstraat 2, 1223 HG Hilversum

Gallery
www.studiorebel.nl
www.facebook.com/studiorebel