Lessen van Nehemia (door Nikolay Sudakov, Rusland)

Eind januari was Nikolay Sudakov, een bevriende pastor van een gemeente in de stad PerwoUralsk in de Oeral (Rusland) bij ons en heeft twee diensten gesproken over de actualiteit van het Oude Testament in de Bijbel. Ook dat is niet oud en van ver weg maar tevens Gods Woord dat ons gegeven is tot voorbeeld (1Cor.10; 2Tim.3:16-17). Met name haalde hij Nehemia aan als karakter die tot onze verbeelding dient te spreken als het gaat om ons geloof en onze plaats als kinderen van God in de wereld (de maatschappij).

  1. Nehemia: een man die niet alleen zijn plaats wist in het dagelijks leven maar ook oog had voor Gods plan. Daarin meeleefde en naast bewogen ook betrokken was (in zijn tijd aangaande de wederopbouw van Jeruzalem). “Hoe zijn wij ons leven en herkennen we Gods werk en roeping?” was de vraag van Nikolay aan ons. “Zijn we onverschillig of hebben we kritiek op wat anders moet en beter kan? Of hebben we een bewogen hart en is het een startpunt om in actie te komen met je gaven en talenten die God je gegeven heeft voor je leven, je gezin, je kerk en je plaats in de maatschappij?” (zie bijv. Neh.1:1-4vv.)
  2. Nehemia was een man van gebed (en vasten). Zie Neh.1:4 en 4:9. Het zien van de omstandigheden maakt dat hij gingen bidden – een gesprek met God aanging. De maanden die genoemd worden in Neh.1:1 en 2:1 is een periode van ruim 4 maanden (naar onze kalender omgerekend). Het was meer dan even het probleem bij God in bijvoorbeeld een kerkdienst of gebedsavond noemen! Onze reactie op het tegenkomen van een probleem of een tegenslag, laat zien wie we daadwerkelijk geestelijk zijn.
  3. Deze man uit het Oude Testament was een man van het Woord. We lezen de voorlezing van de wet aan het volk en het geven van onderricht; Neh.8:9-13. Zie ook Hand.17:10-12. Het is Bijbels onmogelijk om geloof te hebben in God zonder het lezen en bestuderen van Zijn Woord, de Bijbel. De mate waarin we Gods Woord kennen en gehoorzamen (geloven en doen) is de mate waarin we geloof hebben. Ons geloof – wanneer het Bijbel en daarmee ‘gezond’ is – kan nooit Gods Woord overstijgen. Of zoals de reformatoren zeggen (Luther en Calvijn en de Protestantse traditie): de Bijbel is het richtsnoer voor ons geloof en leven.
  4. Nehemia was een man van geloof en vertrouwen op God dat zichtbaar werd in zijn dapperheid, moed en geestelijke volwassenheid. Zie Neh.2:10 en 2:3-5. Wanneer we ons best doen en Gods Koninkrijk zoeken en God dienen, dan zullen tegenstand ondervinden. Wie goed doet, wordt voor gek verklaard. Die oppositie komt 1) uit de wereld, de maatschappij. De mensen om ons heen, zo gezegd. Mogelijk zijn tegenstand van de duivel, de samenleving (het systeem van het georganiseerde comfortabele leven) of individuele mensen (familie, buren, collegae). Dat is begrijpelijk en kunnen we uitleggen en begrip voor hebben, maar die tegenstand kan heel goed komen vanuit 2) de gemeente. Satan doet zijn best ons tegen elkaar op te zetten in de kerk. Wat we als Nehemia nodig hebben is wijsheid en moed om niet bevreesd te zijn, maar met tact te doen en door gaan met het uitvoeren van Gods plan. Zodat Zijn doel zichtbaar wordt in en door ons heen, zonder dat we ontmoedigd raken of verbitterd door de strijd die het relatie hebben met en het dienen van God met zich mee kan brengen.

Ter aanbeveling: Filipp.3:7-14 waar Paulus spreekt over het feit dat hij het doel nog niet bereikt heeft, maar de keuze maakt om vooruit te kijken en door te gaan ter wille van Jezus Christus.

Nikolay Sudakov uit Rusland