Niets menselijkers dan een kerk…

Niets menselijkers dan een kerk…

Tekst: Col.3:12-17

Punt 1 – Col.3 en bijv. 1Cor.1:2 (ea.  aanheffingen Paulus aan lokale gemeenten) het gaat om de mensen

 • Niet budget, gebouw, de stenen, het programma, de organisatie

Punt 2 – Hebr.13:17

 • De leiders en de zielen van de mensen
 • Rekenschap afleggen aan God niet over programma, maar de mensen (zielen!)
 • “levende stenen… geestelijk huis…” 1Petr.2:4-5
  • Ledenlijst
  • Invoegen
  • Aanwezigen: 2 in mijn naam…, Matt.18:20
 • NB> Waar zijn wij onder de indruk van?!
  • De stenen, Matt.24:1vv
  • Feest in de hemel… Luk.15:7
 •  


Punt 3 – Ik bouw Mijn Ekklesia… Matt.16:18

 • Jezus initiatief (architect)
 • Jezus voert uit (bouwer, aannemer)
 • Jezus als doel (zie later de metaforen: oa. gemeente als bouwwerk, tempel: fundament en hoeksteen, ‘capstone’)
 • Wat is onze definitie van “kerk”, gemeente…?
  • Dezelfde als Jezus (Bijbel)?
  • NB. God houdt geen rekening met onze mening, onze theologie, interpretatie en definities – veilig: wees het met God eens (‘belijden’) … [sic!]
 • ..

Implicatie – gemeente zijn mensen

 • Jezus stierf voor mensen; …geen start wereldreligie
 • Ekklesia: Jezus brengt te samen
  • We kiezen elkaar niet uit
  • We worden gegeven
  • ‘gemeenschap’, fellowship: Gr. KOINONIA
 • Het gaat om het hier en nu – waar wij nu zijn, daar is Jezus
  • NB> ook de Universele, Eeuwige gemeente van Christus is alleen zichtbaar en effectief in het hier en nu door de mensen die er nu zijn
 • Concreet – niet abstract…
  • Wat als… (meer mensen, jammer dat die er niet is…)
  • Jezus brengt tezamen
  • …hoe het met de ‘afwezige’ leden is, doet er nu niet toe
   • Gaven werken door en voor degenen die er nu zijn
   • Geen spiritistisch gebed of beleving – ‘… in de geest.”
  •  
 • Jezus’ woorden door Paulus aan de gemeenten (zoals Col.3:12vv) is niet minder geestelijke…!
  • NB. Dat is juist waar het omgaat
  • Liefde in actie: Joh.13:34-35 – het nieuwe gebod