Radicale toewijding

Radicale toewijding

“Ik maak deel uit van een gemeenschap van hen die zich niet schamen.

Ik heb de kracht van de heilige Geest. Het lot heeft beslist. Ik ben over de streep gestapt. De beslissing is genomen – ik ben een discipel van Hem!

Ik zal niet

 • Omkijken
 • Opgeven
 • Afremmen
 • Opzij gaan
 • En niet zwijgen.

Mijn verleden is verlost, mijn heden is zinvol, mijn toekomst is verzekerd.

Ik heb afgerekend met aards leven, met etalages kijken, schone knieën, kleurloze dromen, getemperde visies, werelds gepraat, geven zonder moeite, doelen die klein gehouden worden.

Ik hoef niet langer

 • Uit te blinken
 • Voorspoedig te zijn
 • Promotie te maken
 • Applaus te krijgen
 • Of populair te zijn

Ik hoef niet langer

 • Gelijk te hebben
 • De eerste te zijn
 • Aan de top te staan
 • Erkenning te krijgen
 • Geprezen te worden
 • Geacht te worden
 • Of te worden beloond.

Ik leef nu uit geloof, ik rust in Zijn aanwezigheid, ik wandel door geduld, ik word opgetild door gebed, en ik arbeid met kracht.

Mijn gezicht is op Hem gericht, mijn pas is snel, mijn doel is de hemel, mijn pad is smal, mijn weg is oneffen, mijn metgezellen zijn weinigen, mijn Gids is betrouwbaar, mijn missie is duidelijk.

Ik kan niet

 • Omgekocht worden
 • Tot een compromis overgehaald worden
 • Om de tuin geleid worden
 • Weggelokt worden
 • Omgekeerd worden
 • Misleid worden
 • Of vertraagd worden.

Ik zal niet

 • Terugdeinzen als ik een opoffering zie
 • Aarzelen in aanwezigheid van de vijand
 • Toegeven aan de populaire groep
 • En niet meedeinen in de doolhof van middelmatigheid.

Ik zal niet opgeven of zwijgen, tot dat ik rechtop ben blijven staan, bewaard heb, gebeden heb, gepredikt heb voor de zaak van Christus.

Ik ben een discipel van Jezus.

Ik moet

 • Doorgaan totdat Hij komt
 • Me geven tot ik erbij neerval
 • Prediken totdat ieder het weet
 • En ik moet werken tot Hij mij stil legt.

En als Hij komt voor de zijnen, zal Hij geen moeite hebben me te herkennen… mijn  banier zal duidelijk herkenbaar zijn!”

Geciteerd in Brennan Mannings “Onder de indruk van Jezus”, p.29-30

Brief die hij ontving van een jonge voorganger uit Zimbabwe, een martelaar omwille van Jezus Christus.