Stel jezelf beschikbaar…!

Stel jezelf beschikbaar…!

Tekst: Hand.20:24

“…en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf”

(A)> Mezelf = ego = ik

In Jozua 24:15 lezen we de opdracht: “Kies wie je dienen wil…”

 • Keuze, kiezen
 • Latijn “Decidere” = snijden waarbij geen compromis mogelijk is
 • Ik acht —– niemand anders kan die keuze voor mij maken (incl. prioriteiten vaststellen)

“niet kostbaar” betekent NIET minderwaardig

 • St.John of the Cross: “To come to the pleasure you have not, you must go by a way in which you enjoy not”

Paulus terugkijkend op zijn leven, bediening en vooruit wat hem (profetisch) te wachten staat = lijden

 • Het leven is mij christus— en sterven is gewin, Php.1:21
  • Naar hemel is veel beter…
  • …maar nu ter wille van gemeente blijven!
  • Het leven is niet IK, de bediening, gemeente, succes, voldoening, mijn wil en verlangens, maar Christus
   • Idem: heeft mijn leven zin wanneer bediening, salaris, positie, wegvalt?
   • Is het Christus of iets anders in Christus’ naam???!!
 • Met Christus ben ik gestorven en toch leef ik — dat is niet Mijn IK (EGO) maar Christus leeft in mij, Gal.2:20
 • Opdracht: Jezelf als levend offer geven — dwz. Kostbaar, kostprijs, waardevol aanbiddingsoffer aan God; Ro.12:1-2 (nieuw denken!)
 • Context: God dienen als aanbidding
  • Jezelf geven (meer dan tijd, energie en geld)

(B)>> Wat geven we op – offer – IS kostbaar voor mezelf

 • Eigen wil, dromen en verlangens
 • Wat kostbaar is, is niet theoretisch, theologisch of Abstract….
  • Dat weten we wel goed te praten en uit te leggen…!
 • NB> test jezelf of je in het geloof bent…. Niet zeker Christus in jou? 2Cor.13:5
  • Context: geloof en Christus levend in je…
 • Test: waar loopt mond van over?!
  • Mt.12:34
  • Wie spreekt — verraad zichzelf…!
  • NB. Ook dwaas gaat voor wijs door wanneer hij zwijgt, Spr.17:28