Thomas a Kempis: over het geringe aantal beminnaars van Jezus’ kruis

In de Navolging van Christus schrijft Thomas a Kempis (1380-1471) in hoofdstuk 11 van deel 2 het volgende, dat we als moderne christenen kunnen lezen en overdenken om onze eigen leven te checken:

“Jezus heeft vandaag veel beminnaars van Zijn hemels koninkrijk, maar weinig dragers van Zijn kruis.

Hij heeft veel die Zijn vertroosting, maar weinig die Zijn beproevingen begeren.

Hij vindt veel deelgenoten aan Zijn tafel, maar weinig deelnemers aan Zijn vasten.

Allen wensen zich met Hem te verheugen, maar weinig willen iets voor Hem lijden.

Velen volgen Jezus tot het breken van het brood, maar weinig tot aan het drinken van de beker van Zijn lijden.

Velen vereren Zijn wonderen, weinigen volgen de smaad van het kruis.

Velen hebben Jezus lief zolang tegenslag hen niet treft.

Velen prijzen en eren Hem, zolang zij maar het goede van Hem ontvangen.

Maar indien Jezus Zich lijkt te verbergen en het schijnt dat Hij niet nabij is, vervallen zij in klacht of in diepe verslagenheid.

Wie echter Jezus liefhebben om Jezus en niet om enige vertroosting of gave van Hem te kunnen krijgen, zegenen Hem zowel in verdrukking en benauwdheid van hart, als in de tijden van grote vertroosting en zegen. En indien Hij hen nooit meer iets zou geven, dan toch blijven zij Hem prijzen en brengen zij Hem voortdurend dank.

Bewijzen zij niet meer liefhebbers van zichzelf dan van Christus te zijn, die altijd bedacht zijn op eigen baat en winst?!”