Wat te doen op de slechtste dag van je leven…?

Wat te doen op de slechtste dag van je leven…?

Wat te doen op de slechtste dag van je leven…?

Davids slechtste dag is wel wat beschreven is in 1Sam.30.

Als je dit hoofdstuk leest zie je dat David en zijn mannen terug komen van een strijd en de vijand hun stad heeft verbrand en hun vrouwen en kinderen hebben mee genomen.

Deze crisis en tegenslag is zo erg dat deze machtige helden huilen en zo verbitterd zijn dat ze hun leider, David, van plan zijn te stenigen. (Iemand moet toch de schuld krijgen en wat is menselijker dan je frustratie en tegenslag op een ander uit te leven?)

Wat kunnen we van deze geschiedenis en met name Davids keuzes leren op een dag dat het ons slecht gaat?

1). Huilen, 1Sam.30:4

Emoties zijn menselijk en gezond

De bijbel staat vol van mensen die hun emoties toonden en zich daar niet voor schaamden, noch naar mensen, noch naar God: Abraham;  Jacob;  Joseph, Hezekiah;   Nehemia, Job;  Jeremiah;  maar ook Petrus, Johannes en zelfs Jezus: het kortste vers in de Bijbel: Joh.11:35

Natuurlijk is ere en verkeerde of zondige manier van verdriet: zelfmedelijden en uit ongeloof.

2). Wordt niet bitter, 1Sam.30:6a

Volgens Hebr.12:15 is het toelaten van bitterheid in je hart een begin van zonde.

Tegenslagen zullen komen, zegt Jezus in Luk.17:1

Zorg dat de omstandigheden niet bepalen wat in je hart gebeurd of de overhand krijgen.

3). Bemoedig jezelf in de Heer, 1Sam.30:6b

David op de moeilijkste dag in zijn leven sterkte zich in Zijn God. Ondanks de omstandigheden is God altijd met ons en voor ons. Lees het slot van Rom.8!

4). Luister naar wat God te zeggen heeft in deze situatie, 1Sam.30:8a

David was niet blind of negeerde de omstandigheden niet maar koos er toch voor om naar God te luisteren.

Hebr.4:12

Lees de Bijbel juist ook in moeilijke tijden, luister ernaar zodat God tot je hart kan spreken. Hij heeft het laatste woord. Kies ervoor dat God dat laatste woord ook in jouw situatie mag hebben.

5). Richt je oog op de overwinning, 1Sam.30:8b

Elke situatie gaat voorbij. Voor alles is een tijd. We gaan door een dal van diepe duisternis (Ps.23). Laten we ervoor zorgen dat we niet erin gaan wonen.

Volgens Hebr.11 en 12 hebben we deel – als christenen, als kinderen van God – deel aan een onwankelbaar koninkrijk. Deze aarde gaat voorbij – hier zijn we pelgrims en vreemdelingen – maar we verwachten een komende Koning.

6). Geef, 1Sam.30:26

David deelde de buit die hij uiteindelijk behaalde met zijn vrienden.

Ook in moeilijke tijden kunnen we toch kiezen om juist ook oog te hebben voor de mensen om ons heen.

Laat de moeilijkste dag in je leven je niet blind maken voor de mensen om je heen die iets voor jou maar voor wie jij ook iets kan betekenen.