Week Bidden en Vasten: 25 – 28 februari

Week Bidden en Vasten: 25 – 28 februari

Van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 februari hebben we weer onze Week van Bidden en Vasten.

Het thema voor deze week is Handelingen 20:24

“Maar ik (1) maak mij nergens zorgen over, en ook (2) acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat (3) ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb (4) om te getuigen van het Evangelie van Gods genade.”

Deze 4 onderwerpen willen we per dag gebruiken om stil te staan bij belangrijke details in dit geweldige voorbeeld van de Apostel Paulus.

U kunt elke avond de gebedsavond bezoeken van 20:00 tot ongeveer 21:00 uur in ons gebouw aan de Oude Enghweg.

We hebben elke keer weer gezien hoe bemoedigend het is om extra tijd te maken om God te zoeken zowel persoonlijk als gemeenschappelijk.

Ook als u niet vast of gedeeltelijk vast (op welke manier dan ook waarvan u tijdelijk afstand neemt om extra tijd te maken om God te zoeken – niet eten, geen TV, minder of geen telefoon, etc.) dan bent u van harte welkom om deze avonden (of één van de 4) te bezoeken en deel te nemen.

De vrijdagavond sluiten we af met gezamenlijk Heilig Avondmaal.