AgendaFR

5 december 2022-11 december 2022

Gebeds- en Aanbiddingsavond 07-12-2022 en 20:00-21:30
Samenkomst – Oscar Griffioen 11-12-2022 en 10:00-11:30

12 december 2022-18 december 2022

Kringen 14-12-2022 en 20:00-21:30
Samenkomst – Andrew van Ingen 18-12-2022 en 10:00-11:30

19 december 2022-25 december 2022

Bijbelstudie – ons fundament 21-12-2022 en 20:00-21:30
Kerstavond 24-12-2022 en 19:00-20:00
Kerstdienst – Edwin Stoop 25-12-2022 en 10:00-11:30

26 december 2022-1 januari 2023

Kringen 28-12-2022 en 20:00-21:30
Nieuwjaarsdienst – Edwin Stoop 01-01-2023 en 11:00-12:00

2 januari 2023-8 januari 2023

Gebeds- en Aanbiddingsavond 04-01-2023 en 20:00-21:30