Visie

Visie

Visie & Missie

Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus – ook de lokale gemeente – een groep mensen is die door God is samengebracht voor een gemeenschappelijk doel. Het doel van een lokale gemeente is het uitvoeren van de taak die Jezus Christus geeft: Zoek mijn Koninkrijk en maak alle volkeren tot Mijn discipelen.
Jezus Zelf bouwt Zijn gemeente. Dat is Zijn taak. Onze taak is om doelgericht te zijn als zoutend zout en lichtend licht in de wereld.
We geloven dat de lokale gemeente meer is dan een zondagse samenkomst en een aantal activiteiten voor de leden door de week.
Alles wat we doen of laten dient direct of indirect te maken te hebben met zoeken van Zijn Koninkrijk en het maken van discipelen in de wereld.

Dynamieken van een gezonde gemeente

We geloven dat een gemeente altijd dynamisch is aangezien ze uit mensen bestaat en dus meer organisch is dan een organisatie. Gemeente Zout & Licht, Hilversum werkt van uit de 5 dynamieken van gemeente-zijn: Aanbidding, Opbouw, Vermenigvuldiging, Leiderschap en Organisatie.

Functie en vorm

De Bijbel is voor ons het Woord van God en Gods Woord is eenvoudig de gehele Bijbel. Daar is voor ons geen discussie over. Wat God in Zijn Woord zegt, meent Hij en wat Hij meent, dat heeft Hij gezegd. Om die reden is de Bijbel de basis van ons leven, onze relaties binnen en buiten de gemeente.
We erkennen de mogelijkheid dat kerken verschillend zijn ondanks het feit dat ze dezelfde God dienen en dezelfde Bijbel hebben. De Bijbel als openbaring is voor ieder gelijk. De interpretatie maken we zelf en samen en met de Heilige Geest. Dat kan verschillen op basis van de tijd waarin we leven en de plaats waar we actief zijn (cultuur). Het toepassen van deze interpretatie kan dan ook weer uiteenvallen in verschillende mogelijkheden op basis van onze gaven en talenten en de groepen mensen waarop we gericht zijn om die tot discipelen van Jezus te maken.

Wanneer we de openbaring zien als de functie en de interpretatie en de toepassing als vormen, dan begrijpen we dat er verschillende vormen kunnen zijn om de functie effectief te laten zijn in de maatschappij waar we nu gemeente zijn.

Om die reden spreken we van de dynamiek van de gemeente. We waren anders, zijn anders en zullen weer anders zijn. Anders in vergelijking met anderen en in vergelijking met onszelf. Indien God spreekt over groei, moeten we niet verbaasd zijn dat we in een proces zitten van ontwikkeling.
Jezus kwam “leven brengen en dat in een overvloedige maat”, niet een programma of een vastgestelde liturgie.
We willen blijven kijken en zoeken naar vormen van gemeente zijn die ons meest effectief maakt om de vertaalslag te maken naar de mensen in de wereld (maatschappij) om ons heen.

Zie ook: Doctrine-en-Theologie-Verklaring-Zout-en-Licht-Hilversum_v1-2023-2028