Vermenigvuldiging

Vermenigvuldiging

Als gemeente in Hilversum erkennen we dat Gods Koninkrijk groter is dan “Zout & Licht”. We willen mensen bereiken in Hilversum én ’t Gooi. We trainen mensen die anderen willen bereiken via evangelisatie en zending. De opdracht om discipelen te maken van alle volkeren (Matt.28:18-20), geldt ook voor ons. We hebben geloof dat er vanuit Zout & Licht Hilversum meer mensen tot geloof in Jezus gaan komen, meer gemeenten gaan ontstaan in ’t Gooi en meer zendelingen worden uitgezonden. We zien de zendingsopdracht als het thema van Gods Woord, de Bijbel.

1) Evangelisatie

Wij geloven dat ieder gemeentelid een getuigenis is in de wereld, op de plaats waar hij woont, werkt en leeft. Dit is evangelisatie als levensstijl op basis van relatie en vriendschap. Indien we deze instelling niet hebben dan zal het organiseren van evangelisatie activiteiten weinig zin hebben. De kringen, in de verschillende wijken, zie we als een plaats die een goede invloed heeft op de buurt. Zodra er meer bekend is betreffende activiteiten op het gebied van evangelisatie zal de informatie op deze website staan en in de agenda.

Alpha-Cursus

Eén van de activiteiten die met Evangelisatie te maken heeft, is de Alpha Cursus. Deze cursus voor geïnteresseerden in de Bijbel, geloof, Jezus, etc. is erg toegankelijk en vrijblijvend. In 10 avonden en een “speciale” dag behandelen we met elkaar verschillende thema’s. Elke ontmoeting begint met samen eten. De ontwikkeling van contacten, openheid en wederzijds respect zijn de kern waarin het op deze avonden gaat. Indien je meer informatie wilt over een nieuwe cursus die snel gaat starten, laat ons even weten (info@zoutenlicht.nl) (06-1857 2276).

2) Zending

Rusland

In Rusland zijn we als gemeente  betrokken bij het ondersteunen van verschillende lokale gemeenten en drugs- & alcoholrehabilitatiecentra in de Oeral en Siberië via Oscar en Anneke Griffioen die daar met hun gezin hebben gewoond en gewerkt van 2000 tot 2010. Nog steeds gaat Oscar daar regelmatig heen om via de gemeente PerwoUralsk mee te bouwen op verschillende lokaties voor seminars, conferenties en onderwijs in lokale gemeenten en rehabilitatiecentra.

NB. Sinds corona en ook de oorlog van Rusland in Oekraïne is het contact er nog wel, maar is het niet mogelijk om daarheen te reizen of gasten uit Rusland te ontvangen. Ons gebed is dat in de (nabije) toekomst dit werk – concreet en dus fysiek – kan worden opgepakt.

Kenia

Jaarlijks bezoekt Oscar Griffioen Kenia. Een bevriende zendeling (pastor Kim Hyung-Gyun) uit Korea is daar zo’n 25 jaar jaar geleden een bijbelschool begonnen. In de afgelopen jaren zijn daar ruim 45 gemeenten uit ontstaan omdat opgeleide jonge leiders als zendelingen in de regio het Evangelie van het Koninkrijk van Jezus zijn gaan vertellen en gaan uitleven.  Oscar geeft tijdens zijn bezoek les op de bijbelschool in Nairobi, hij bezoekt verschillende gemeentes die zijn ontstaan en is één van de sprekers op de jaarlijkse jeugdconferentie.

NB. Sinds corona was het niet mogelijk te reizen. Net als betreffende Rusland (hierboven) bidden we dat dit weer opgepakt kan worden.

Centraal-Azië

In Zout & Licht Hilversum is een jong echtpaar (gezin) dat in het voorjaar van 2024 naar Centraal-Azië zal gaan om daar zout en licht te zijn. Zij willen God dienen in een land met ruim 35 miljoen inwoners, waarvan de meesten nog nooit het Evangelie hebben gehoord. Daarom willen zij daar in mensen investeren, dienstbaar aanwezig zijn en het goede nieuws van het Evangelie van Jezus Christus voorleven en doorgeven. Zij zijn nu volop bezig met de voorbereiding (oa. thuisfrontteam, sponsoren, taalonderwijs).

Indien u belangstelling hebt, schroom niet om contact met ons op te nemen via de mail (info@zoutenlicht.nl) of telefonisch (Oscar, 06-1857 2276).

Meer informatie aangaande Vermenigvuldiging:

SamenkomstEvangelisatieRuslandKenia