“Wij geloven…” – Verklaring van ons geloof (Doctrine en Theologie)

“Wij geloven…” – Verklaring van ons geloof (Doctrine en Theologie)

De Zeven Essentiële Punten van ons geloof als lokale gemeente (theologie) (overgenomen uit Verklaring van ons geloof, paragraaf II)

Als leerstellige, theologische basis zien we de volgende zeven zaken, waar we zonder enige vorm van tegenstand of weerlegging van uitgaan dat elk gemeentelid en “bijbels” christen dit als fundament ziet en heeft in zijn of haar leven als individueel volgeling van Jezus Christus en als lid van een lokale gemeenschap van christenen (gemeente):

1) God is een Drie-eenheid – Vader, Zoon en Heilige Geest

2) Jezus Christus was en is volkomen goddelijk en menselijk

3) De mensheid is geestelijk verloren zonder Jezus Christus

4) De plaatsvervangende verzoening en de lichamelijke opstanding van Jezus Christus

5) Verlossing is door geloof alleen en in Jezus Christus alleen

6) Jezus Christus zal wederkomen zoals Hij ook naar de hemel opgevaren is – de fysieke wederkomst

7) De autoriteit van de Schriften, de Bijbel, en de onfeilbaarheid en foutloosheid daarvan in de oorspronkelijke handschriften

Desgewenst kunt u hier onze Verklaring van geloof inzien en/of downloaden:

Doctrine-en-Theologie-Verklaring-Zout-en-Licht-Hilversum_v1-2023-2028