Leiderschap

Oudsten, kringleiders, kader zijn er voor de mensen die God hen toevertrouwt. Leiders hebben de taak om het voor een ieder mogelijk te maken om aanbidders te zijn, anderen te laten groeien en zich te vermenigvuldigen (discipelschap).

De primaire taak van leiders is in de Bijbelse metafoor van herders en schapen het beste te zien: de herders zorgen voor de schapen en kennen hen bij name, leiden hen voort en voeden hen en beschermen hen. De schapen zijn vrij om te volgen na de mate waarin zij bij de kudde en de herders horen (zie bijv. Jer.3:15; 23:4; Ezech.34:23; Joh.21:17; Hand.20:28; 1Petr.5:2)

Oudsten

Leiderschap zien we als meervoud, om elkaar op te bouwen vanuit de verschillende gaven en de mogelijkheid om elkaar te corrigeren. Vanuit het oudstenteam wordt visie ontwikkeld en de richting bepaald waar we als gemeente voor staan en naar toe willen.

Sinds mei 2015 zijn de volgende mensen deel van het oudstenteam van Zout & Licht Hilversum:

  • Cor en Anneke Zieltjens
  • Edwin Stoop
  • Oscar en Anneke Griffioen (voorgangersechtpaar)

Kader

Alle leiders van verschillende disciplines vormen het kader. Tenminste vier keer per jaar ontmoeten zij elkaar om praktisch gemeente te zijn mogelijk te maken en de visie in beleid om te zetten.

Kringleiders

Zij zijn verantwoordelijk voor kleine groepen in de gemeente en eerste verantwoordelijke voor (pastorale) zorg.