Leiderschap

Leiderschap en ingevoegde leden

Oudsten, kringleiders, kernteam zijn er voor de mensen die God hen toevertrouwd. Leiders hebben de taak om het voor een ieder mogelijk te maken om aanbidder te zijn, anderen te laten groeien en zich te vermenigvuldigen (discipelschap).

De primaire taak van leiders is in de Bijbelse metafoor van herders en schapen het beste te zien: de herders zorgen voor de schapen en kennen hen bij name, leiden hen voort en voeden hen en beschermen hen. De schapen zijn vrij om te volgen na de mate waarin zij bij de kudde en de herders horen (zie bijv. Jer.3:15; 23:4; Ezech.34:23; Joh.21:17; Hand.20:28; 1Petr.5:2)

  • Leiding om de ingevoegde leden meer op Jezus (de Opperherder) te laten lijken (zie Matt.10:25a)
  • Voeding dat is het Woord van God, de Bijbel, vgl. oa. Matt.4:4; Joh.8:31-32; 1Petr.2:2-3; Hebr.5:12-14; 1Kor.3:1-2; Ef.4:14; 1Tim.4:13, 16; 2Tim.3:16-17; 4:2; Kol.3:16-17
  • Bescherming wegens de vele leugens die waar of waarheid lijken te zijn: de bescherming om te blijven bij de ware Jezus en Zijn Woord, de Bijbel, vgl. oa. Matt.7:15; 24:11, 24; 2Kor.10:5; 11:3-4, 13; Gal.2:4; 1Joh.4:1; 1Tim.6:3; Rom.16:17; 1Tim.1:3; 2Tim.4:2-4; Tit.1:9-10; Kol.2:18-23

Omdat de leiders (oudsten) verantwoordelijkheid moeten afleggen aan God voor de “zielen” van de ingevoegde leden – zie Hebr.13:17, en “ingevoegd zijn als levende stenen” in 1Petr.2:5 – maken we onderscheid tussen 1) hen die overtuigd zijn dat Jezus hen (voor onbepaalde tijd) plaatst in deze lokale gemeente om als een levende steen te zijn om a) opgebouwd te worden en b) door Hem gebruikt te worden om de anderen op te bouwen die als levende stenen zijn en 2) mensen die als gast het fijn vinden om te komen.

Ingevoegde leden hebben zich toegewijd aan de lokale gemeente om als deel van het geheel de lokale gemeente mogelijk te maken door er te zijn, deel te nemen aan activiteiten en mee te bouwen in praktische zaken en financieel bij te dragen.

Ingevoegde leden kiezen ervoor om verantwoordelijkheid te dragen en verantwoordelijkheid af te leggen. Om die reden krijgen deze leden van het lokale “lichaam” (als één van de metaforen van Jezus’ gemeente) ruimte om zich te ontwikkelen en zien we met elkaar uit dat ingevoegde leden groeien om niet alleen te ontvangen maar dat zij naar de tijd gerekend “leraren” van anderen zullen zijn.

Oudsten

Leiderschap zien we als meervoud, om elkaar op te bouwen vanuit de verschillende gaven en de mogelijkheid om elkaar te corrigeren. Vanuit het oudstenteam wordt visie ontwikkeld en de richting bepaald waar we als gemeente voor staan en naar toe willen.

Kernteam

Kernteam bestaat uit ingevoegde leden die door de oudsten gevraagd zijn een team te vormen om handen en voeten te geven, m.a.w. visie in beleid om te zetten. Tenminste vier keer per jaar ontmoeten zij elkaar.

Kringleiders

Zij zijn verantwoordelijk voor kleine groepen in de gemeente en eerste verantwoordelijke voor (pastorale) zorg.