Samenkomst

Samenkomst

De eerste dynamiek van gemeente-zijn is Aanbidding. In ons gericht zijn op God de Vader, Jezus en de Heilige Geest willen we in de ontmoeting met Hem in de zondagse dienst ook opgebouwd worden om dienstbaar te zijn naar elkaar. Vanuit dit gericht zijn om God als onze Vader, willen we dan in onze samenkomsten tijd nemen voor de preek, elkaar bemoedigen, getuigenissen te horen. Maar ook de fellowship bij de koffie na afloop is een wezenlijk deel van gemeente-zijn. Omdat de leden elkaar opbouwen vanuit relatie met elkaar (de tweede dynamiek Opbouw).

Voorheen – en dat is goed om af en toe te herhalen – stond bij binnenkomst op het scherm geprojecteerd: Hier leert u vandaag hoe u morgen kunt dienen. Vanuit aanbidding, wordt het bemoedigen en opbouwen van elkaar mogelijk wat ons dan weer toerust om in de maatschappij namens Jezus te dienen in woord en daad. Wat we in de zondagse dienst ook zeggen of doen, we willen dat het direct of indirect altijd betrekking heeft met onze opdracht om het Evangelie van Gods Koninkrijk uit te leven en “alle volkeren” tot discipelen (leerlingen) van Jezus Christus te maken (Matt.28:18-20): de derde dynamiek van gemeente zijn nl. Vermenigvuldiging. (Zie ook Dynamieken van een gezonde gemeente)

Ons streven is om de dienst de volgende invulling te geven:

  • lofprijs en aanbidding
  • getuigenissen
  • prediking (deze zijn ook terug te zien op de website via een link naar YouTube)
  • Er is altijd de mogelijkheid om gebed te ontvangen voor je vragen of problemen

Onze zondagse samenkomsten vinden plaats in de zaal van ons gebouw “Elim”, Oude Enghweg 28 in Hilversum. (Op zondagen is het parkeren van uw auto in Hilversum gratis.) De dienst begint om 10.00 uur maar vanaf 9.30 bent u welkom voor een kopje koffie. Ook na afloop is er voldoende tijd om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Bij bijzonder gelegenheden (zoals bijv. de start van het nieuwe seizoen en de feestdagen) lunchen we met elkaar.