ANBI en AVG

ANBI = Algemeen nut beogende instellingen

  • Voor meer algemene informatie, zie de website van de belastingdienst
  • Als gemeente zijn we bij VPE (Vereniging van Pinkster- en Evangeliegemeenten) aangesloten en vallen we onder de ANBI-regeling. Voor meer informatie, zie de website van VPE

 

AVG = Algemene verordening gegevensbescherming

  • Voor meer algemene informatie, zie de website van autoriteitpersoonsgegevens
  • Als gemeente hebben we een adressenlijst van ingevoegde leden. Leden die op deze lijst staan hebben (mondeling of per mail) toestemming gegeven dat zij geen bezwaar hebben dat hun gegevens op deze adressenlijst te staan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Deze adressenlijst is in het bezit van het oudstenteam (bestuur) en is bekend bij de kaderleden van de gemeente. Individuele leden kunnen gegevens aan andere leden persoonlijk vragen of opvragen aan die leden van het kader die oudsten of kringleiders zijn. Bij toestemming wordt deze individuele gegevens (bijv. ten behoeve het adres voor een verjaardags- of een geboortekaart) gegeven. De adressenlijst wordt niet (jaarlijks) uitgegeven, geprint verspreid of beschikbaar gesteld op de website.
  • Zie Privacy Statement: AVG_Privacy Statement
  • Voor meer specifieke informatie over ons beleid en afspraken betreffende persoonsgegevens kunt u terecht bij Oscar (pastor): oscar@zoutenlicht.nl en 06-1857 2276