Activiteiten seizoen 2023-2024

Activiteiten seizoen 2023-2024

De volgende activiteiten met een korte omschrijving – welke voor de meeste leden bekend zijn – kunt u verwachten in het seizoen 2023-2024 in de maanden September tot en met Juni.

Zondagse Samenkomst

Elke zondag is er een dienst in de zaal van het pand Elim aan de Oude Enghweg 28 te Hilversum.

Vanaf 9:30 is er koffie en thee. De dienst begint om 10:00 met lofprijs en aanbidding, moment van voorbede en gebed, de preek en collecte en slotlied met zegen.

Na afloop is er altijd gelegenheid om door te praten over de dienst, de preek of over persoonlijke vragen en zorg. Er is dan ook desgewenst mogelijk dat er voor u gebeden wordt.

Afhankelijk van het aantal kinderen per zondag, kijken welke activiteit (kinderdienst) er voor hen is.

De eerste zondag van de maand hebben we bovendien Heilig Avondmaal.

Ook in de zomermaanden (Juli en Augustus) wanneer de meeste door de weekse activiteiten stil liggen gaan de zondagse samenkomsten (uiteraard) gewoon door.

Een ieder is van harte welkom.

Thema Bijbelstudie

Op de derde woensdagen van de maand hebben we een Bijbelstudieavonden rond een thema’s die betrekking hebben op praktisch christen-zijn

De avonden zijn in de voorkamer van Elim en beginnen om 20:00 uur. Net als met de meeste avondactiviteiten proberen we rond 21:30 af te ronden.

Een ieder is van harte uitgenodigd om deze avonden bij te wonen en deel te nemen.

Kringen

Gebruikelijk op de tweede en vierde woensdagavond van de maand zijn er kringen van 20:00 tot 21:30 op verschillende locaties. De avonden hebben het doel om fellowship met elkaar te hebben, relatie te bouwen, zorg te hebben voor elkaar en dat meestal rond een thema vanuit de Bijbel. Het gaat om praktisch christen- en gemeente zijn. In elkaar investeren door tijd, aandacht en gebed en zorg.

Dagkring:

Sinds twee seizoenen hebben we kring in de morgen, op de tweede en vierde dinsdagmorgen van de maand van 10:00-11:30 en de dagkring wordt gehouden in de voorkamer van ons gebouw Elim.

Indien u belangstelling hebt om een kring of de dagkring te bezoeken of er aan deel te nemen – dus ook als u (nog) geen deel uit maakt van onze gemeente, neemt u dan gerust contact op met de voorganger/pastor: oscar@zoutenlicht.nl of telefonisch 06 – 1857 22 76

Aanbidding en Gebedsavond

Deze worden in de zaal van Elim gehouden op de eerste woensdag van de maand. We starten om 20:00 uur met lofprijs en aanbidding en zullen dan in blokken voor bepaalde zaken (zoals bijv. de overheid, bekering van familie, collegae en vrienden) bidden. We ronden de avond af rond 21:30.

Mocht u belangstelling en/of vragen hebben over deze gebedsavonden, neem dan uiteraard gerust contact met ons op: oscar@zoutenlicht.nl of telefonisch 06 – 1857 22 76

Mannenontbijt

Een aantal keer per jaar zullen we met elkaar – zij die geïnteresseerd zijn – ook dit seizoen weer het mannenontbijt plannen op een zaterdagmorgen in de voorkamer van Elim. Data kunt u vinden op de AGENDA.

Net als de kringen gaat het hier om fellowship: belangstelling voor elkaar en elkaars leven en werk. Dit doen we meestal ook na aanleiding van een voorbereid thema, maar vaak komen er al Bijbelse vragen en thema’s op tafel tijden het ontbijt.

Het mannenontbijt is gebruikelijk van 9:00 tot uiterlijk 11:00.

Wegens het doen van de inkopen voor het ontbijt, wordt in de voorgaande dagen een mail gestuurd met de uitnodiging en de vraag voor opgave.

Ook voor mannen die geen lid zijn van de gemeente staat dit mannenontbijt open, dus mocht u belangstelling hebben dan horen we dat graag!

Week Bidden en Vasten

Tweemaal per jaar hebben we een “Week van Bidden en Vasten” rondom een thema dat aansluit bij de situatie van de gemeente. Meestal hebben we zo’n week aan het begin van het seizoen en bij de start van het nieuwe kalenderjaar (een geplande week in februari of maart). Wanneer de volgende Week van Bidden en Vasten gepland is, staat het op de AGENDA en wordt het uiteraard op tijd aangekondigd bij de mededelingen op de zondagse dienst en zetten we het in de groepsapp van Zout & Licht.

We plannen het Bidden en Vasten van dinsdag tot en met vrijdag.

Het thema van de Week van Bidden en Vasten wordt verdeeld in 4 onderwerpen die kort worden ingeleid op de gebedssamenkomst in de zaal van Elim die dan gehouden worden op de avonden van dinsdag tot en met vrijdag. Aansluitend bidden we zoals een ieder dat wenst in lijn met het onderwerp.

Op vrijdagavond sluiten we dan de Week van Bidden en Vasten af met het gezamenlijk vieren van het Heilig Avondmaal.

We moedigen mensen aan om deel te nemen aan deze opbouwende en verbindende avonden. Ook zij die niet of gedeeltelijk vasten zijn van harte welkom om deze extra avonden bij te wonen en deel te nemen.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn betreffende deze activiteiten, neem dan gerust contact op met Oscar (pastor) via oscar@zoutenlicht.nl of telefonisch 06 – 1857 22 76.