Bijbel Onderwijs – Video-lessen

Bijbel Onderwijs – Video-lessen

Er zijn steeds nieuwe/andere manier om elkaar op te bouwen en te bemoedigen. Graag willen ook een andere manier van Bijbelonderwijs introduceren door middel van video-lessen.

We hopen dat dit tot opbouw is en mede bijdraagt aan een beter begrip van de desbetreffende thema’s.

We starten met een cursus Gemeente Zijn. In de introductie leggen we u graag uit wat de inhoud is van deze cursus en wat precies de bedoeling is. In ieder geval bestaat elke les uit een video les en daarnaast is er een outline beschikbaar. Deze cursus bestaat uit 17 lessen (en een intro) van ongeveer 20 minuten.

We hopen een aantal nieuwe cursussen en video-lessen per seizoen te kunnen aanbieden.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via het mailadres: oscar@zoutenlicht.nl

Cursus Gemeente zijn

Introductie en Overzicht :

video uitleg [updated] – outline-pdf

Onderdeel A – Gemeente zijn mensen

Les 1 – Niets menselijker dan een Kerk: video les [updated] – outline-pdf

Les 2 – Het gezonde proces van fellowship: video les [updated] – ouline-pdf

Les 3 – Kenmerken van een “levende steen”: video les [updated] – outline-pdf

Onderdeel B – Karakteristieken: Liefde, Aanvaarding en Vergeving; de Gemeente en (haar) Cultuur

Les 4 – Liefde, Aanvaarding en Vergeving: video les [updated]outline-pdf

Les 5 – De gemeente binnen de cultuur: geen video les, alleen leesmateriaal: outline-pdf

Les 6 – Vier basis systemen van een cultuur: geen video les, alleen leesmateriaal: outline-pdf

Les 7 – De reden voor culturele relevantie: video les [updated]outline-pdf

Onderdeel C – De Bouwer en het Doel

Les 8 – De gemeente als kracht van God in de wereld: video lesoutline-pdf

Onderdeel D – Metaforen

Les 9 – Vijf metaforen van de gemeente en de kernpunten daarvan: video les – outline-pdf

Onderdeel E – Dynamieken

Les 10 – Dynamiek 1 Aanbidding: video les – outline-pdf

Les 11 – Dynamiek 2 Opbouw: video les – outline-pdf

Les 12 – Dynamiek 3 Vermenigvuldiging: video les – outline-pdf

Les 13 – Leiderschap: video les – outline-pdf

Les 14 – Organisatie en Administratie: video les – outline-pdf

Onderdeel F – Groeiende gemeenten

Les 15 – De drie lenzen: video les – outline-pdf

Les 16 – Vier aspecten van gemeentegroei: video les – outline-pdf

Les 17 – Oog hebben voor gemeente groei: video les – outline-pdf